DE RODE LOPER

HÉT EVENT OVER DE SEKSUELE SCHADE NA SEKSUEEL MISBRUIK!

Event de Rode Loper

Team

Wij stellen aan jou voor

Mascha van Reenen

Mascha van Reenen

Ik ben Mascha van Reenen, eigenaar van Mascha van Reenen coaching. Samen met Evi ben ik bedenker van het event DE RODE LOPER. Al twintig jaar zie ik in mijn werkende leven veel vrouwen en mannen op mijn stoel. Jaren ging dit vooral over de buitenkant, maar de buiten laag is slechts gereedschap. De binnenkant is veel interessanter. Daar gebeurt het. Jezelf laten zien kan moeilijk en angstig zijn. Zeker als je je authentieke zelf kwijt bent geraakt door seksueel misbruik. De schade hiervan is zo groots dat het nodig is om weg te stoppen. Het blijft een geheim, soms een leven lang.

DE RODE LOPER is ook een inkijk in mijn binnenwereld en zoektocht. Deze draag ik graag naar buiten uit. Als ervaringsdeskundige, traumaseksuoloog, maar misschien nog wel belangrijker, als moeder van twee volwassen dochters.

Stan van den Baar

Ik ben Stan van den Baar, eigenaar en uitbater van Noordersound waar ik geluid en muziek samenbreng voor kunst en media en Sonophile Audio waar ik geluid en muziek uitbreng. Daarnaast werk ik als freelance geluidsontwerper en technicus voor productiehuizen.

Via mijn oren en de gave via het medium geluid verhalen te vertellen ben ik verbonden aan De Rode Loper als professional. Persoonlijk draag ik het een warm hart toe, omdat ik als ervaringsdeskundige op het gebied van trauma dit project van groot belang vind. Zelf heb ik ervaren dat de reguliere gezondheidszorg vaak de kennis en kunde niet in huis heeft om zowel jong als oud bij te staan bij langdurig en veelvuldig trauma. De Rode Loper draagt bij aan het verbreden van de kennis, lessen mee te geven, het onderwerp trauma ook toegankelijker en zodoende aan een breder publiek dit onderwerp kenbaar te maken. Bij zowel leek alsook deskundige, slachtoffer alsook dader. Ik vind erg fijn hier een bijdrage aan te mogen leveren en zeer bijzonder mensen op deze manier tot vervoering te brengen.

Lieve Lamerichs

Lieve Lamerichs

Ik ben Lieve Lamerichs en werk projectmatig als muzikant/zangeres en actrice/performer. Daarnaast werk ik als massage en yoga therapeut. In mijn leven en werk zoek ik naar verbinding in complexiteit en trauma. Ik gebruik graag mijn eigen ervaringen, zo ook in deze samenwerking. Ik wil door middel van kunst/aanraking of gesprek mensen kunnen raken.

Ik verbind me met dit event omdat ik de kruisbestuiving van alle makers en bedenkers heel vruchtbaar en vernieuwend vind. Ik draag in dit event bij door samen met het team de diepte creëren die dit onderwerp nodig heeft en verdient. Dit doe ik door de theorie die we gebruiken en de gevoelens die daarbij vrijkomen om te zetten in theater, muziek en tekst zodat de kijker op allerlei dimensies in zijn of haar binnenwereld geraakt mag worden.

Maaike van Oosterwijck

Maaike van Oosterwijck

Ik ben Maaike van Oosterwijck. Ondanks diverse malen therapie te hebben gevolgd binnen de ggz, werd het “onverklaarbare” verklaarbaar. Door middel van de verschillende modellen uit deze theorie kon ik verbinding maken met een diep en donker deel achter overlevingsmechanismen en maskers. Nu zet ik me in als professioneel opgeleid ervaringsdeskundige bij sociaal-maatschappelijke hulpvragen, ter ondersteuning van reguliere hulpverlening.

Vanuit deze rol ben ik bij DE RODE LOPER aangesloten. Omdat ik vanuit heel mijn hart iedereen die in het schadeveld leeft, dat ontstaat na seksueel geweld, deze kennis en kunde zo ontzettend gun. Bij aanvang heet ik jullie een warm welkom en weet me te vinden als je tijdens of na afloop van het theater iets nodig hebt of iets wil delen.

Paul Mulder

Paul Mulder

Ik ben Paul Mulder, Psychodramaregisseur en Traumaseksuoloog bij Wisselwerking. Via Wisselwerking begeleid ik mensen met hulpvragen. Ik ben gespecialiseerd in problemen met een achtergrond van seksueel trauma. Al meerdere jaren had ik voor ogen dat er meer bekend moest worden over de patronen die van invloed zijn op onze menselijke interacties, met name welke wirwar er ontstaat wanneer er seksuele ingrediënten en -trauma in vermengd zijn. Ik zie namelijk dat dit een fundamentele rol speelt in onze samenleving.

Met De Rode Loper maken we deze vernieuwende kennis allemaal bereikbaar voor een groot publiek! Binnen dit project ben ik lid van het creatieve projectteam. Ik help mee om alle theorie, die we willen delen, om te zetten in beeldende ideeën op het podium. Mijn kennis van Traumaseksuologie, en ook mijn eigen ervaringsdeskundigheid zet ik elk gewenst moment in bij DE RODE LOPER.

Evi van Ingen – Henderikx

Evi van Ingen – Henderikx

Ik ben Evi van Ingen – Henderikx, eigenaar van Evi maakt alles bespreekbaar. Samen met Mascha ben ik bedenker van het event DE RODE LOPER. In mijn persoonlijke leven had ik een lange tijd niet door dat mijn (seksuele) denken, voelen en handelen voortkwam uit seksueel misbruik. Tot ik in aanraking kwam met een op de praktijk gebaseerde wetenschap en antwoord kreeg op veel van mijn vragen. Inmiddels ben ik werkzaam als Traumaseksuoloog en verspreid ik deze bezielde kennis door begeleiding, training, voorlichting én in het theater.

Omdat de impact van seksueel misbruik zichtbaar en onzichtbaar in ieder hoekje van onze samenleving kruipt, zet ik dit graag in het licht. Mijn ervaringen, kennis en bevlogenheid breng ik op mijn eigenwijze manier op het toneel. Om samen met de bezoekers een kijkje te nemen naar wat we moeilijk vinden om te zien, maar wat wel onder ogen gekomen wil worden.

In samenwerking met: